Sesje RM Sosnowiec - transmisje na żywo


Posty: 1379
Dołączył(a): Cz, 14 sierpnia 2008, 22:31
Lokalizacja: Sosnowiec - Zagórze Pekin
PostNapisane: Cz, 30 września 2010, 19:19
SLD, jest chyba 2 kadencję, na plus ma chyba najlepszą frekwencję w komisjach Rady Miejskiej ze wszystkich radnych.
Ale tym hasłem umoczył, tylko kto to oglądał? Pewnie nieliczni.
Obrazek

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Cz, 30 września 2010, 22:17
Radosław Żurek napisał(a):SLD.


Tak myślałem, powtarza to za swoim przywódcą Kazimierzem Górskim ;)
Żadna opcja polityczna u nas nie jest wolna od tej przypadłości ale ci z SLD mają chyba szczególne skłonności ku temu aby nazywać nasze miasto i nasz region Śląskiem :(

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Pn, 13 grudnia 2010, 02:41
zobacz w internecie:
http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkan ... amera.html

13 grudnia o godzinie 14.30 w sali nr 319 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad przewiduje następujące tematy:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu o wyborze na Prezydenta Miasta Sosnowca oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta Miasta Sosnowca.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, który wybrany został Prezydentem Miasta Sosnowca.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Sosnowca za 2010 rok (druk nr 10).

6. Interpelacje, zapytania i wnioski.

7. Komunikaty.

8. Zakończenie obrad.
Avatar użytkownika
Posty: 1206
Dołączył(a): Śr, 11 marca 2009, 19:42
PostNapisane: Pn, 13 grudnia 2010, 09:14
Ja się przejdę na sesję, tam na żywo lepiej ten kabaret będzie się oglądało :D

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Cz, 27 stycznia 2011, 13:04
Kolejny odcinek: 27.01.2011 :)

Sesje Rady Miasta w Sosnowcu - transmisja na żywo
http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkan ... amera.html

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Cz, 24 lutego 2011, 15:25
dzisiaj sesja, transmisja na żywo:

http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkan ... amera.html

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Śr, 30 marca 2011, 22:51
31 marzec 2011

Kolejna Sesja RM Sosnowiec, tym razem ze szczególnie dla nas interesującym punktem 30
:)


Od godziny 11.00 oglądaj na żywo: http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkan ... amera.html

31 marca o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej. Poniżej podajemy szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji RM.
4. Informacje:
4.1.Informacja Przewodniczącego RM o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
4.2.Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
4.3.Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącego Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r. oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2011.
5.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta.
5.2. Pytania i uwagi radnych.
6. Sytuacja finansowa jednostek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Gmina. Realizacja kontraktu za 2010 rok i plan kontraktu na 2011 rok.
6.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta
6.2.Pytania i uwagi radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.
7.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta.
7.2.Pytania i uwagi radnych.
8. Informacja o skutkach finansowych spowodowanych uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
8.1.Wystąpienie Prezydenta Miasta.
8.2.Pytania i uwagi radnych.
9. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (druk nr 94).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2011-2025 (zmiana I).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta Sosnowca na 2011 rok (zmiana I).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie: zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca (druk nr 75).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna na lata 2011-2015.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sosnowiec opracowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ostrogórskiej 43 (druk nr 76).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Kosynierów 35 – dla odbiorców z nieruchomości objętych zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja Nr 2/2002 WGK.RIT.7033-02-18/02 z dnia 30.10.2002r., z późniejszymi zmianami) (druk nr 77).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Składowej (druk nr 74).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na działce nr 1509, nr 1380, nr 1381, obręb Sosnowiec 9 położonej w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej (druk nr 78).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na działce nr 1382, obręb Sosnowiec 9 położonej w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej (druk nr 79).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na działce nr 1505, obręb Sosnowiec 9 położonej w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej (druk nr 80).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej na działce nr 1383, obręb Sosnowiec 9 położonej w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej (druk nr 81).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej na działce nr 1503, obręb Sosnowiec 9 położonej w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej (druk nr 82).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „Schronisko dla zwierząt”.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Sosnowiec w 2011 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 84).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 59/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (druk nr 90).
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 931/LII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i nadania Statutu (druk nr 85).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola (druk nr 88).
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: włączenia Przedszkola Nr 36 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, ul. Skwerowa 21 (druk nr 89).
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Zagłębiowskiej Organizacji Turystycznej, działającej w formie stowarzyszenia (druk nr 86).
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 905/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych (druk nr 87).
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia roku 2011 Rokiem Władysława Szpilmana (druk nr 72).
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członków i ustalenia składu osobowego Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” (druk nr 48).
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sosnowca (druk nr 95).
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Samorządności i Organizacyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu na I półrocze 2011 roku (druk nr 83).
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pana Janusza Domagały na Prezydenta Miasta Sosnowca (druk nr 91).
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pana Jana Piotrowskiego na Prezydenta Miasta Sosnowca (druk nr 92).
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: skargi pana Tadeusza Kowala na Prezydenta Miasta Sosnowca (druk nr 93).
39. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłaszane na poprzedniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
40. Komunikaty.
41. Zakończenie obrad.

Posty: 5231
Dołączył(a): Cz, 5 czerwca 2008, 10:51
Lokalizacja: Sosnowiec
PostNapisane: Cz, 14 lipca 2011, 12:20
Kolejna Sesja Rady Miasta w Sosnowcu - transmisja na żywo :)
http://www.sosnowiec.pl/strefa_mieszkan ... amera.html
Avatar użytkownika
Posty: 1206
Dołączył(a): Śr, 11 marca 2009, 19:42
PostNapisane: Śr, 31 sierpnia 2011, 11:01
Sesja Rady miasta na żywo http://www.sosnowiec.pl/tv/transmisja/t ... wcu,7.html
Avatar użytkownika
Posty: 1206
Dołączył(a): Śr, 11 marca 2009, 19:42
PostNapisane: Cz, 20 października 2011, 11:59
Sesja Rady miasta na żywo - http://www.sosnowiec.pl/tv/kanal/tv-sos ... ej,11.html
Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Samorząd i społeczeństwo

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości